LIAUDIES INSTRUMENTAI

Per ilgus amžius lietuviai sukūrė daugybę tradicinių muzikos instrumentų. Yra žinomos net 26 liaudies muzikos instrumentų rūšys. Juos skirstome į aerofonus (pučiamuosius), membranofonus (mušamuosius), idiofonus (saviskambius) ir chordofonus (styginius).

             Liaudies instrumentų disciplinos paskaitų metu studentai nagrinėja tradicinius liaudies instrumentus, praktiškai demonstruoja muzikos kūrinius 3 tipų kanklėmis, lumzdeliais, skudučiais, armonika. Studentai geba improvizuoti, muzikuoti ansamblyje.

Dalyko vieta studijų programoje:

muzikos pedagogika, dieninių studijų studentams.

For the students of the day-time department of the pedagogy of the music.

Dalyko paskirtis

parengti liaudies muzikos kolektyvo vadovą, turintį muzikavimo tradiciniais muzikos instrumentais įgūdžių ir gebantį juos taikyti praktinėje veikloje.

The purpose of the subject:

to prepare the leader of the collective of the folk music, who has the skills in using the traditional folk music instruments and who is able to use those skills in the practical activities.

Dalyko uždaviniai:

* žinoti tradicinių instrumentų istoriografiją ,

* Įvaldyti garso išgavimo būdus instrumentais,

* demonstruoti kūrinius solo ir ansamblyje,

* muzikinio repertuaro įsisavinimas iš natų ir iš klausos.

The task of the subject:

* to know the historiography of the traditional folk instruments,

* to master the ways of how to get the sounds of the musical instruments,

* to demonstrate the musical compositions in solo and in ensemble,

* to master the musical repertoire by notes and by ear.

The Lithuanian people musical instruments

     Since ancient times, Lithuanian people were playnig different musical instruments, vhich they made themselves. They have played at home, during different festivals and ceremonies there are known twety-six different sorts of Lituanian musical instruments.