Dalyko paskirtis: suteikti žinių apie apskaitos dokumentų juridinę galią, jų rūšis, išmokyti teisingai kompiuteriu užpildyti apskaitos dokumentus.

Dalyko apimtis: 2 kreditai.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: kontroliniai darbai, savarankiškas darbas, įskaita.