Atlikti nesudėtingas muzikines pjeses, mokyklines daineles, liaudies šokius ,žaidimus , ratelius.

Žinoti ir skaityti muzikos raštą.